Healing Tao
Beschikbaar op donderdagavond en zaterdagochtend, volgens afspraak

Prijs:
€80,- per sessie

Website:
www.praktijkberg.nl


Haptotherapie

‘See me, feel me, heal me, touch me’ (The Who, 1969)

Wat is haptotherapie?

In de haptotherapie staat het gevoelsleven van de mens centraal. Ingang is het voelende lichaam. Het geeft ons informatie over onszelf, onze omgeving en over onze relaties. Een mens doet gedurende zijn hele leven gevoelservaringen op; ervaringen die ons ‘goed’ doen en ervaringen die ons ‘kwaad’ doen. Al deze ervaringen worden opgeslagen in het lichaam. Ieder lichaam vertelt zijn eigen verhaal op zijn eigen wijze.

De haptotherapeut helpt mensen contact te maken met hun gevoel. Het lijfelijke is hierbij primair de ingang. De affectieve, ofwel bevestigende aanraking speelt een grote rol. Door middel van directe aanraking en ervaringsoefeningen laat de haptotherapeut de cliënt letterlijk aan den lijve voelen wat het verband is tussen zijn gevoel en (lichamelijke) klachten. Lichamelijke blokkades, pijn en spanningen worden in het contact voelbaar. De cliënt kan gaan ontdekken wat zijn lijf hem te vertellen heeft. De cliënt leert hier woorden, betekenis aan te geven en de vertaalslag naar zijn dagelijkse leven te maken.

Ik nodig je van harte uit om bij mij in een sessie je eigen gevoelservaringen op te doen. In de sessies kun je kennismaken met de basisbeginselen van de haptonomie en/of een persoonlijk thema of hulpvraag onderzoeken. Zoals het omgaan met grenzen, (te) veel in je hoofd zitten, psychosomatische klachten, moeite hebben met toevertrouwen, rouw, en zoveel meer!

Agenda

Datum
Tijd
Extra info
do 29 juni 2017
18:00-22:00
Volgens afspraak


Dans De Vijf Ritmes