Versterk je relatie
zaterdag 9 september

Prijs:
€ 2.245,- Totaal 20 zaterdagen + een aantal examendagen.

Website:
www.fengshuiacademie.com

Download informatie

Opleiding Feng Shui Professional

Deze door CRKBO en ZHONG geaccrediteerde beroepsopleiding wordt verzorgd door de Feng Shui Academie in samenwerking met Centrum Djoj.

De beroepsopleiding tot Feng Shui Professional in Conceptual Feng Shui is bedoeld voor iedereen die van Feng Shui haar of zijn werk wil maken of een kennisfundament wil leggen vanuit persoonlijke interesse.

Daarnaast biedt de opleiding aan mensen die werken of betrokken zijn bij de ontwikkeling, vormgeving en inrichting van onze directe leefomgeving de mogelijkheid om meer te leren over de invloed die de omgeving heeft op de gebruikers ervan. De kennis opgedaan gedurende deze beroepsopleiding is verder zeer geschikt om als verdieping toe te passen naast een bestaande - therapeutische - beroepspraktijk.

Op de Feng Shui Academie onderwijzen we in Conceptual Feng Shui. Conceptual Feng Shui is trouw aan de klassieke regels van Feng Shui maar beseft en accepteert dat deze om eigentijdse inpassing vragen in onze huidige levensstijl.

Daarbij is Feng Shui mensenwerk en dat vindt zijn beslag in de opzet en inhoud van de opleiding. De Feng Shui opleiding die de Feng Shui Academie aanbiedt, is daarom niet alleen heel praktisch van opzet, maar vooral ook gericht op het proces van bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht. Een proces dat bij de student begint.

De Feng Shui Academie is een officieel erkende onderwijsinstelling voor beroepsopleidingen en kent diverse accreditaties. Een compleet overzicht lees je op onze website

Agenda

Datum
Tijd
Extra info
za 9 september 2017
11:00-17:30


Anders Avondje Uit