Vijf Ritmes - Pure Dance
Prijs:
€ 165 voor de relatiesessies; € 110 voor de individuele sessies

Website:
www.praktijkdezon.nl

Download informatie

Relatietherapie

'Echt' relateren is vermoedelijk een van de moeilijkste uitdagingen in ons leven. Het vergt veel moed om je in je relatie kwetsbaar op te stellen, jezelf te laten zien, daadwerkelijk naar de ander te luisteren en de moed te hebben om te 'blijven' in lastige situaties. Bijv. wanneer we ons gekwetst of machteloos voelen. Het is vaak 'gemakkelijker' om te 'vervallen' in reactief gedrag: misschien worden we boos of lopen we weg, maken we ons groter of kleiner dan we zijn, gaan we in het drama, en zo zijn er nog honderden manieren waarop we onszelf - en daarmee ook de ander - verlaten, wanneer het lastig wordt.

Problemen in een relatie kunnen velerlei zijn: er kunnen problemen zijn op het gebied van contact, kwetsbaarheid, onveiligheid, intimiteit, aanraking, seksualiteit; er kunnen verschillen zijn in verlangens en behoeftes; de relatie kan wat 'doodgebloed' voelen; er kunnen problemen zijn rond grenzen, gelijkwaardigheid, afhankelijkheid, opvoeding van kinderen, taakverdeling, etc.

Net als bij het individuele werk zullen we in de regel niet zozeer kijken wat er 'mis' is met de relatie, maar eerder wat er 'mist': wat kan er aan het systeem worden toegevoegd, zodat de relatie als geheel vrijer gaat stromen.

Omdat we er binnen de relatietherapie van uit gaan dat de bijdrage van elk van de partners aan een stroeve relatie per definitie 50% is (ook als we denken dat het aandeel van onze partner groter is), start een relatietraject in mijn praktijk altijd met een reeks van zes individuele sessies voor elk van de partners. Zodat beide partners voldoende zicht hebben op hun eigen 'wonden', thema's en defensiemechanismes, en er op dit vlak vaak ook al een deel kan worden geheeld


Anders Avondje Uit