Cursus Ontspanningsmassage
Prijs:
Deelname € 25, incl. diner

Website:
www.facebook.com

Link naar inschrijven/betalen


Poly@Djoj

Een goed gesprek over polyamorie, open relaties en vrije liefde. Thema: gelijkheid en gelijkwaardigheid in relaties. Vind je dat je dezelfde rechten en vrijheden hoort te hebben als je partner(s)? Ga je bij meerdere relaties uit van gelijkheid, gelijkwaardigheid, of is er een hiërarchische verhouding (primair of secundair)?
Hoe sta je daarin en lukt dat in de praktijk?

Voor iedereen die interesse heeft in polyamorie, open relaties en vrije liefde, daarover vragen heeft of daarover in gesprek wil. En om andere mensen te ontmoeten die daar óók voor open staan. Ontmoeting, speelse contact-oefeningen, diepgaande dialoog, gezamenlijke maaltijd, sauna. 's Middags groepsgesprek, 's avonds informeel in de groepszaal of bij een drankje aan de bar.


Single Avonden